KLP LOGO

KLP EIENDOM – NY RAMMEAVTALE

KLP EIENDOM LOGOSHAKE HANDS

HeisConsult har inngått utvidet rammeavtale med KLP Eiendom AS for alle anlegg i Norge.

KLP er mest kjent som Kommunal Landspensjonskasse og  forsikringsselskap som leverer finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor, virksomheter med tilknytning til denne og deres ansatte.
KLP Eiendom AS er et heleid datterselskap av KLP. Selskapet er en av Norges største aktører innen forvaltning, utvikling og drift av eiendom med 33 kontrobygg, 6 kjøpesentre og en rekke hoteller i inn og utland.

Totalt eier KLP Eiendom cirka to millioner kvadratmeter eiendom, med en markedsverdi på 62 milliarder kroner (Q1 2018). Vi er 150 ansatte og har mer enn 30 års erfaring med eiendom. Vår eier er Kommunal Landspensjonskasse (KLP). KLP eies av kommuner og arbeidsgivere, som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. Verdiene som skapes går derfor tilbake til fellesskapet.

http://www.klpeiendom.no