Aker Eiendomsdrift AS

HeisConsult har i mange år hatt forvaltningsavtale og oppfølging på alle anlegg for Aker Eiendomsdrift AS.

Totalt har 48 løfteinnretninger fordelt på 23 bygg. Alle byggene er lokalisert i eller omkring Oslo.

Aker Eiendomsdrift er et eiendomsforvaltningsselskap som tilbyr tjenester innen eiendomsforvaltning og utvikling. Stiftet i 1996.

HeisConsult har hatt flere prosjekter med Aker Eiendomsdrift, både ifht utarbeide serviceportefølje avtaler, budsjetteringer, prosjektutvikling og utskiftinger av anlegg hvor vi besørger kravspesifikasjon, tilbudsinnhenting, evaluering/ innstilling, kontrahering, søker til kommunen, byggeledelse samt økonomistyring. Altså fra A-Å.