HeisConsult er et nøytralt selvstendig rådgivningsfirma innenfor heisfaget. Vi har lang erfaring og kjenner markedet med alle leverandører godt (dvs utstyr, kvaliteter, leveringstider, gjennomføringsdyktighet og ikke minst priser). Vi er derfor trygge på å gi gode råd og anbefalinger til våre kunder.
Vi er stolt av å kunne si vi er markedsledende og landets største, både i utstrekning og medarbeidere.

Se nedenfor for hvilket arbeid vi ellers utfører.

Teknisk rådgivning

Vi tilbyr teknisk rådgivning på de aller fleste plan. Utfordre oss gjerne med noen problemstillinger.

Om det er utfordringer på tvers av fag, har vi samarbeidspartnere som bistår. For eksempel på elektro, statikk, arkitektur osv. Vi stolte av å være eneste rådgivningsfirma med ekspertise på alle løfteinnretninger.

Tekniske tilstandsrapporter

Alle tekniske anlegg har sin levetid. Det er til enhver tid eier av anlegget som har det fulle ansvaret for drift og sikkerhet. Men det er ikke alltid like enkelt å vite/ ha kontroll på dette.

Vi bistår med tilstandsrapporter, analyser ol som fremlegger status på anlegget for å få frem anleggets skjulte svakheter, slitasjer og utfordringer. Rapporten kan variere i omfang, alt etter hva den skal benyttes til. For eksempel status på anlegget med budsjett til utbedringer/ utskiftinger, tilstandsanalyse ifht kjøpe eller salg av bygg, loggføring av tekniske detaljer på anlegget osv. Vi er eneste rådgivningsfirma med ekspertise på alle løfteinnretninger.

Fast oppfølging/ forvaltning/ heisadministrasjon

Vi kan ta hånd om dine anlegg for deg! I en fast avtale vil du kunne bruke din tid på det du kan og vil. Vi tar hånd om dine anlegg. Litt varierende for hva som ønskes kan vi foreta fakturakontroll, årlig budsjett rapportering, oppfølging ifht leverandører osv. Vi kan også ivareta Periodisk sikkerhetskontrollene i tillegg til selve service avtalen.

Prosjektering av heiser

Om du skal skifte ut anlegg i eksisterende eiendom, påbygg eller helt ny eiendom, er det svært viktig at produktene som blir levert og montert tilfredsstiller de kravene og forventningene som eier og bruker har. Vi ser gang på gang at det, typisk, i totalentrepriser blir levert produkter som ikke står til forventningene og som genererer mye driftsproblemer for brukere med stor utgifter. Vi hjelper til for å unngå dette, ved å prosjektere rett fra begynnelsen av. Det kan ofte inkludere trafikkanalyse, kravspesifikasjon som er tilpasset den kommende bruken, innhente og evaluere tilbud, forhandle, kontrahere mm. I tillegg oppfølging at det leveres ihht kontrakt og avtale. Det må forventes høyere priser ved innvesteringen, men langt lavere driftskostnader over tid, i tillegg til mer stabil drift. Prøv oss, så skal vi bevise at vi har rettJ. Vi bistår fra A til Å.

Trafikkanalyser

Hvor mange heiser er det behov for? Vil kantine midt i bygget påvirke ventetiden på heisene? Vil økt hastigheten på heisene ha betydning for ventetiden? Er det forskjell på fullkollektiv, nedkollektiv og destinasjonsvalg? Er plasseringen av heisene fornuftig? Det er mange spørsmål som må besvares i prosjekteringsfasen av et nytt (eller eksisterende) bygg. Det er i denne fasen det er fornuftig å gjennomføre analyse for å belyse behovet og konsekvenser for valgene som tas ifht vertikal transport i et bygg. Vi har i mange tilfeller sett at det er beregnet for få heiser i flotte store nye bygg. Dette kunne enkelt vært unngått dersom det hadde vært investert i en trafikkanalyse for å belyse dette. Vi har både programvarer og kunnskap til å utføre dette. Også visualisering av heistrafikken. Prøv oss, så beviser vi det.

Rehabilitering og modernisering

Svært ofte «var ting bedre før» ifht kvalitet på mekaniske deler ved anlegg. I dag (og ca 10-15 år tilbake) er alt dimensjonert ned til minste krav. Før var for eksempel bære rammer, dører, gulv, maskiner og motorer osv dimensjonert langt mer en det var egentlig behov for. Dette gjør at det i mange tilfeller er mer fornuftig å modernisere eller rehabilitere anlegg enn å skifte helt ut. Dette vil vi fort kunne uttale oss om, etter en befaring og en prat om hvilket behov kunden har. Dette krever også en spesiell prosjektering som vi kan bistå med. Helt ifra behovsanalyse, utarbeidelse av kravspesifikasjon, innhente tilbud, evaluere/ innstille, forhandle, kontrahere, søke kommunen, prosjektledelse, økonomistyring, HMS/ SHA ansvar osv.

Vi bistår fra A til Å

Utarbeidelse, tilpasning eller reforhandling av serviceavtaler

Vi opplever ofte, ved nye kunder, at det er gamle og svært kostbare vedlikeholdsavtaler som inneholder lite. I noen tilfeller er det ikke vedlikeholdsavtaler i det hele tatt. Dette ordner vi! Det er lovpålagt med serviceavtale på løfteinnretninger i Norge ihht plan og bygningsloven. Godt vedlikehold betyr lengre levetid, mindre driftsstans, mindre kostander og fornøyde brukere. Vi har stor tro på at dette henger sammen og utarbeider derfor spesielt tilpassede service avtaler som ligger mer ansvar på leverandør, inkluderer mer arbeid, «tvinger frem» et mer strømlinjeformet samarbeid mellom drift og utførende montør/ vedlikeholdsfirma på service. I tillegg til at det skaper forutsigbarhet for alle parter. Vi tilpasser vedlikeholdet til alle type anlegg og kan, om ønskelig ta det fulle ansvaret for vedlikeholdet for deg som kunde.

Vi bistår fra A til Å.

Prosjektoppfølging, byggeledelse

Vi kan utføre prosjektledelse og byggeldelse vedr små og store prosjekter. Vi har mye erfaring med dette og gjennomfører ca 30 prosjekter pr år. Dette inkluderer da oppfølging på anleggsplasen, byggemøter med referater, ivartakelse av byggherreforskiften, HMS/ SHA ansvarlig, økonomistyring, protokoller osv.

Prøv oss!

Periodiske sikkerhetskontroller

Alle løfteinnretninger (også løfteplattformer og vareløftere) skal ha periodiske sikkerhetskontroller. Normalt er dette hvert annet år, men for noen anlegg gjelder dette årlig. Vi kan bistå med å få dette på plass til gode vilkår.

Kurs/ opplæring av driftspersonell/ tilsynspersoner

Alle heiser har krav til daglig tilsyn. Dette innebærer at det skal være en eller flere personer som har daglig tilsyn/ observasjon av anlegget. Det er ikke stor krav som stilles, men enkelt å greit å kontrolleres at anlegget fungere som det skal. Personen som normalt har dette tilsynet er driftsteknikker/ vaktmester. Vi ufører kurs for de aktuelle for dette, slik at kompetansen økes, tilsynspersoner blir tryggere og det i mange tilfeller kan forhindre driftsstopp og unødvendige kostnader ved enkle tiltak. Kurs innebærer også evakuering av folk i heiser, både i praksis og teoretisk. Det utstedes et kursbevis etter fullført kurs.

Regelverk, forskrifter og direktiv

Det er stenge krav til sikkerhet på løfteinnretninger, og mange krav er tilbakevirkende. Dette er for å heve sikkerheten på også eksisterende anlegg. I disse dager er det kommet nytt heisdirektiv, NS EN 81-20/50. Dette overtar for det gamle direktivet NS EN 81-1/2. Frem til 31.08.2017 er det en overgangsperiode, men etter dette er det ikke mulig å overlever heiser etter gammelt direktiv. Det er mange betydelige endringer som det må prosjekteres etter og som må hensyntas. Alle i TekCon Gruppen kurses i dette, og andre relevante forskrifter jevnlig.

Sertifisering og Miljø-krav (Inkl BREEAM)

Vi bistår ifht sertifisering på miljø og energi.
Blant annet BREEAM sertifisering og energimerking av bygg og anlegg.

Ta kontakt i dag for en uformell prat: