Godkjenninger Kurs Sertifikater

Logo - Ansvarsrett, ny

Link til HeisConsults godkjenning

HeisConsult har sentral godkjenning med ansvarsrett.

 • Ansvarlig søker for bygg og installasjoner, tiltaksklasse 1
 • Ansvarlig prosjekterende for løfteinnretninger, tiltaksklasse 2

Dette i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

Vi står svært ofte som prosjekterende og ansvarlig søker i prosjekter. For søk kan vi også ta med bygningsmessige arbeider.


Logo - Miljøfyrtårn

Vi tar miljø på alvor og har siden 2011 vært miljøsertifisert av Miljøfyrtårn.
I vårt daglige arbeid har vi fokus på miljøbesparende tiltak, samt at vi tar dette med oss i for eksempel prosjekter vi utførere for kunder. Der er ofte store fordeler med for eksempel ombygging av et anlegg kontra full utskifting.

Vi tenker miljø i alle prosesser og vi ser det også som en plikt å opplyse både kunder og leverandører om mulig miljøgevinst.

Ta gjerne kontakt med oss for en miljøprat.Våre medarbeidere har faglig og teknisk kompetanse innenfor aktuelle fag og en rekke aktuelle kurs både heisteknisk, standarder/ lover og kontrakter som for eksempel:

 • Nytt heisdirektiv NS EN 81-20/50
 • Ny PBL, TEK10/ TEK17 og SAK10
 • NS3430 (overtakelse av Bygg og Anlegg)
 • NS3420 (Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner),
 • NS8401 og NS8402 (Rådgiverkontrakter)
 • NS8405 og NS8406 (Norske bygge og anleggskontrakter),
 • Regelverk for løfteinnretninger
 • Prosjektering av heis (NS EN 81-70, NS EN 81-72, NS EN 81-72)
 • HO-melding- HO-2/2008
 • Ansvarlig Søker
 • Sertifikater, kursbevis og CV’er for medarbeidere fremlegges på relevant forespørsel.

For økonomisk og andre detaljer om selskapene se (link):
her for HeisConsult AS
her for HeisConsult Trondheim AS