Paleet logo   KLP logo

HeisConsult har i mange år hatt forvaltningsavtale og oppfølging på alle anlegg for KLP og Paleet varemagasin, midt på Karl Johan i Oslo.
Det er nært 30 butikker og kontor fordelt på nært 36 000m2 og 8 etg i tillegg til under etg. Bygget i 1998.

I 2016 skal HeisConsult også stå for utskifting av 2 heiser, hvor vi besørger kravspesifikasjon, tilbudsinnhenting, evaluering/ innstilling, kontrahering, søker til kommunen, byggeledelse samt økonomistyring. Altså fra A-Å.

Vi har tidligere bistått med utskifting av flere rulletrapper og heiser.

HvemKLP Eiendom AS
www.klpeiendom.no
HvaForvaltningsavtale på 7 heiser og 4 rulletrapper
HvorPaleet Oslo, Karl Johans gate 37-43, 0162 OSLO
www.paleet.no